Si Governor Ryan habang umiindak ng tradisyonal na sayaw

Si Governor Ryan habang umiindak ng tradisyonal na sayaw

Simula na ng kasiyahan kung saan ipinagdiriwang ng Ilocos Sur ang Kannawidan 2022.

Sa pagbubukas ng kaganapan, nagbalik tanaw sa nakaraan ang rehiyon kung saan ang contingent mula Suyo, Ilocos Sur ay nagsagawa ng katutubong sayaw ang “Tadek Ken Balliwes”, isang traditional dance na naghahayag ng kagalakan dahil sa tagumpay, pasasalamat at iba pang mahahalagang kaganapan. Nagpartisipa si Governor Ryan Singson sa pagsasayaw bilang hudyat ng dalawang linggong piyesta sa rehiyon.